KVKK Uyum Danışmanlığı

KVKK Uyum Danışmanlığı (KVKK)

Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Veri İşlemede Uyulması Zorunlu İlkeler:

  • 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • 3. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • 4. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  • 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Danışmanlık Kapsamımız:

Hukuki Analiz ve KVKK Uyum Danışmanlık

Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.