IS0 27001 Danışmanlığı

IS0 27001 Danışmanlığı

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Bilgi, bir kurumun iş sürekliliğini sağlamasında en önemli değerlerinden birisidir. Değişen ve gelişen günümüz koşullarında bilginin önemi ve korunması gerekliliği de giderek artmaktadır. Bilgi, yazı ile elektronik ortamlarda, sözle, çalışanların hafızalarında ve daha birçok biçimde kullanılabilir ve saklanabilir. Bu değişim ve gelişimden dolayı sürekli olarak bilginin güvenliğinin sorgulanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bilgi güvenliği, bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün, kullanılabilirliğinin korunmasıdır.

ISO 27001 Neden Gereklidir?

Bir kuruluşun sadece teknik önlemlerle bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini korumasının mümkün olmadığı, bunun yanı sıra bilgi güvenliği yönetim sistemi gibi bir takım önlem ve denetimlerin sağlanması gerektiği konusu tüm dünyada kabul edilmiş bir yaklaşımdır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde oluşturulacak güvenlik politikalarına üst yönetim ve tüm çalışanların destek vermesi ve uygulaması gerekmektedir. Ayrıca işbirliğinde bulunulan tüm kişi ve kuruluşların da bu politikalara uygun davranması güvenliği artırıcı bir faktördür.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

  • Doğru, güvenilir ve geçerli bilgiler sağlar.
  • Fazladan iş yükü ve gereksiz zaman kaybının önüne geçer.
  • Riskleri en aza indirir.
  • İş sürekliliği sağlar.
  • Bilgi varlıklarının gizliliğinin korunmasını sağlar.
  • Kuruluş genelinde, bilgi sistemleri ve zayıflıkların nasıl korunacağı konusundaki farkındalığı artırır.
  • Bilginin ve metotlarının doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması, içeriğinin değişmemesi sağlanır.
  • Yasal tarafların zorunlu kıldığı kriterler sağlanmış olur.
  • Bilgi varlıklarına erişim korunur.

Parma Bilişim olarak, ISO 27001 Konusunda Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri veriyoruz!

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında kurum çalışanlarının rolü büyüktür. Teknik altyapıda alınan pek çok önlem, çalışanların uygun kullanım kurallarını benimsememesi nedeniyle etkinliğini yitirebilir. Oysa çalışanların gündelik iş süreçlerine eklenebilecek bazı ayrıntılar kurumsal güvenlik seviyesinin arttırılmasına büyük katkı sağlayabilir. Kurum çapında bilgi güvenliği bilincinin yaratılması, ortak bir risk ve koruma anlayışının benimsenmesi, bilgi güvenliğinin sağlanmasında önemli adımları oluşturmaktadır.

Yapılan birçok araştırma teknik önlemlerin bilgi güvenliği risklerini ortadan kaldırmakta yetersiz kaldığını, teknik önlemlere ek olarak risk analizi, farkındalık eğitimi ve benzeri birçok çalışma yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bilgi güvenliğinin önemli olduğu işletmelerde bilgi güvenliği ile ilgili tüm çalışmalar bir yönetim sistemi içerisinde ele alınmalıdır.

Parma Bilişim olarak, bilgi güvenliği alanında tecrübemiz ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. ISO 27001 BGYS danışmanlık hizmetimiz ile sürdürülebilir bir yönetim sistemi kurabilirsiniz.

Çalışan farkındalığını arttırma eğitimlerinden, bütün gerekli araçların kullanımına kadar geniş bir yelpazede ISO 27001 BGYS ile ilgili tüm danışmanlık ihtiyaçlarınızı karşılıyor, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak isteyen işletmeler için eğitim ve çözümler sunuyoruz.

Parma Bilişim, sizinle birlikte ISO 27001 BGYS süreçlerinin tamamını hayata geçirerek, firmanızı ISO 27001 belgelendirme denetimine hazırlayacaktır. Bilgi güvenliğinin yönetilmesi için gerekli portal altyapısı ihtiyacınıza göre özelleştirilmekte ve BGYS'nin belgelendirme sonrasında yaşamaya devam etmesi için gerekli altyapı kurulmaktadır.