Bilgi Teknolojileri Güvenlik Danışmanlığı

Bilgi Teknolojileri Güvenlik Danışmanlığı

Günümüzde bilgi teknolojileri iş süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi ile BT sistemleri karmaşık ve değişken bir yapıya sahip olmuştur. Bununla birlikte BT sistemleri uzmanlık gerektiren birçok alana ayrışırken, tüm bu süreçlerde ve bilgi teknolojileri ürün ve hizmetlerinde güvenliği sağlamak zorlaşmıştır. Bilgi teknolojileri güvenliği oldukça geniş bir kavram olup, tüm altyapı tasarımı ve yönetiminden, güvenlik ürün ve hizmetlerinin seçimine, bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulup, işletilmesinden, sızma testlerinin gerçekleştirilmesine kadar birçok süreçle BT Güvenliğini sağlamak mümkündür.

KVKK Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemekle başlamıştır. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir. KVKK kanunu ile kişisel verilerin toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

BT Güvenliğini sağlamada kurumlardaki en önemli zafiyetlerden bir tanesi BT altyapısının doğru ve etkin bir şekilde tasarlanmamış olması ve yetkisiz kişilerin kritik sistemlere doğrudan erişebiliyor olmasıdır. Güvenli bilgi teknolojileri sistemlerinde doğru ve etkin olarak tasarlanmış ağ mimarisi ve altyapılara ihtiyaç duyulur.

Parma Bilişim, Güvenli BT altyapıları konusunda uzman kadrosuyla danışmanlık, tasarım, planlama ve destek hizmetleri vermektedir. Bilgi kaynaklarına erişirken güvenliğinizi sağlamak için, kurumunuzun mevcut altyapısını inceleyerek, değerlendiriyor ve ihtiyacınıza uygun çözümler üreterek danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Parma Bilişim, bilgi teknolojileri güvenliği konusunda ihtiyaçlarınız doğrultusunda bilgi güvenliği ürünlerinin konumlandırılması ve yapılandırılması hizmeti vermektedir. Sizin için analiz ve değerlendirme yaparak, kurumunuzu gereksinimlerinizi karşılayacak doğru ve güvenli teknolojilerle buluşturmak için uzman kadromuzla size özel çözümler üretiyoruz.

Bilgi teknolojileri güvenliğinin sürekliliğini sağlamak için tek başına sistemler ve ürünler yeterli değildir. Tüm bu süreçlerin etkin bir şekilde yönetimi ve sürdürülebilirliği de sağlanmalıdır. Bu alanda dayanak noktamız olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına göre bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmanız ve işletmeniz için birçok başarılı BGYS kurulumu projesi gerçekleştirmiş olan uzman kadromuzla hizmet veriyoruz.

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı Kapsamında Sunulan Hizmetler;

  • Sistem danışmanlığı,
  • Ağ Güvenliği,
  • Fiziki Güvenlik çözümleri,
  • Sanallaştırma ve Bulut çözümleri,
  • Kurumsal analiz çalışmaları,
  • Yazılım çalışmaları,
  • Sızma Testleri
  • Felaket kurtarma çözümleri,